Security awareness program med 4 enkle trinn

10.04.24 14:09 | SosialManipulering Security awareness program med 4 enkle trinn

Lær hvor mange i bedriften som faller for en falsk e-post. Hør skremmende historier fra etisk hacker om hvordan de lurer deg. Få opplæring gjennom verdens mest brukte security awareness program.

Digitalisering medfører et stort behov for et høyere kunnskapsnivå om cybersikkerhet blant de ansatte. Studier har vist at bevisstgjøring er blant de mest effektive tiltakene for å øke cybersikkerhet.

Men studier viser også at norske bedrifter bruker færre ressurser på bevisstgjøring enn andre datasikkerhetstiltak. Unnskyldningen er ofte den at andre sikkerhetstiltak er enklere og mindre ressurskrevende å implementere.

Vi løser dette problemet med vårt 4-trinnsprogram som gjør det enkelt å komme i gang med økt bevissthet rundt datasikkerhet i din bedrift.

 

TRINNVIS PROGRAM FOR BEDRE SIKKERHETSKULTUR

 

 

1. MÅLRETTET PHISHING SIMULERING

01_Ferighetssjekk

 

FERDIGHETSVURDERING - Vi starter programmet med å sende ut en svært troverdig og skreddersydd phishing-epost til alle medarbeiderne. Målet med den første phishing-testen er å vurdere hvor utsatt organisasjonen er for epost-svindel og andre former for sosial manipulering.

 

2. WEBINAR MED ETISK HACKER

02_Motivasjon

 

MOTIVASJON - Noe av det mest avgjørende for vellykket opplæring er motivasjon. Viljen til å lære må ikke undervurderes. I denne delen av programmet kjører vi et engasjerende webinar som vil motivere alle i bedriften til å ta datasikkerhet på alvor.

 

3. SIKKERHETSOPPLÆRING I ETT ÅR

03_Opplaering

 

KUNNSKAP - Vi konfigurerer og klargjør et e-læringsprogram for din bedrift slik at medarbeiderne får engasjerende og variert trening om epost-svindel og sosial manipulering.  Opplæringen er på norsk, men med mulighet for å velge fra over 30 forskjellige språk. Kursinnhold kan tilpasses temaer og kategorier som er tilegnet forskjellige brukergrupper/ansvarsområder om ønskelig.

 

4. AVSLUTTENDE PHISHING-TEST

04_Avsluttende

 

MÅLBARE RESULTATER - Vi avslutter programmet med en siste målrettet phishing-simulering, slik at du lett kan se hvor mye de ansatte har lært i løpet av året.

 

 

Les mer og se priser...