Forsikring mot datakriminalitet

29.03.23 10:02 | SecurityScorecard Forsikring mot datakriminalitet

5 fordeler med SecurityScorecard - industrileder innen datasikkerhets-vurdering og perfekt for forsikringsselskaper

SecurityScorecard er et intuitivt verktøy som vurderer datasikkerhetsstatus til et hvilket som helst selskap. Det tiltalende grafiske grensesnittet gjør det enkelt å gå dypere inn i områder av interesse. Og risikoanalysen gjelder ikke bare sanntid, men viser også historikken til selskapets datasikkerhet. Forsikringsselskaper kan gjøre sikkerhetsvurderinger av potensielle kunder, og kan også gi potensielle kunder muligheten til å få en rapport over egen «score».

SSC-Gartner-award-2022

 

5 FORDELER MED SECURITYSCORECARD

1. Vurdering av potensielle kunder

Få innsyn i potensielle kunders datasikkerhetsstatus for å kunne ta bedre beslutninger. SecurityScorecard leder industrien for datasikkerhets-vurderinger, og kan bidra til å redusere risikoen i porteføljen.

 

2. Vurdering av eget IT-miljø

SecurityScorecard-rapporten er basert på ti forskjellige sikkerhetskategorier. Den viser hvor sårbarhetene ligger og gir en score fra A til F, avhengig av hvor alvorlige sårbarhetene er. SecurityScorecard bruker avanserte trusselvurderings-algoritmer for å beregne en samlet score for din organisasjon, inkludert eventuelle samarbeidspartnere og kunder.

 

3. Redusert mulighet for databrudd via en tredjepart

Reduser risikoen for databrudd via leverandørkjeden med effektiv tredjeparts risikostyring. Med SecurityScorecard kan du gjøre en vurdering av sikkerhetsstatusen for potensielle kunder, forsikringstakere og samarbeidspartnere i porteføljen din.

 

4. Automatisert due-diligence

Få en umiddelbar vurdering, samt kontinuerlige automatiserte vurderinger, for utføring av rask og pålitelig cyber due-diligence. SecurityScorecard oppdager, og kontinuerlig overvåker, sikkerhetsstatus hos alle kundene dine.

 

5. Forbedret kommunikasjon om datasikkerhet med ledelse / styre

Gi ledelsen og styret en bedre forståelse av bedriftens sikkerhetsstatus. Med omfattende, automatisk-genererte rapporter vil du raskt kunne hente dataene du trenger for å gi bedriftsledere en bedre forståelse av trusselbildet.

 

OPPSUMMERING

ViroSafe samarbeider med SecurityScorecard for å levere rapporter som viser datasårbarheter hos deg eller hos potensielle kunder. Den objektive rapporten gir en sanntidsanalyse av IT-miljøet sett utenfra, med full oversikt over datasikkerheten i en organisasjon. 

 

Jeg vil se min rapport

Written By: C Vold