KnowBe4 - resultater med e-læring om IT-sikkerhet

14.03.23 11:40 | Opplæring KnowBe4 fordeler

Kom i gang med verdens ledende løsning innenfor opplæring og bevisstgjøring rundt datasikkerhet!

Rask igangsetting

Vi konfigurerer og klargjør systemet for deg. Du kan velge standard konfigurasjon, eller tilpasset trening for forskjellige brukergrupper, avdelinger, eller lignende.

Utmerket program med fantastisk brukerstøtte!

Brukergrensesnittet er enkelt å navigere og forstå. Å simulere phishing-angrep, og lage pedagogiske kampanjer, er enkelt og gir mye tilpasning.

HR ansvarlig - helsesektor

Automatisk brukeroppdatering

Mulighet for automatisk synkronisering av brukerne i virksomheten, slik at systemet holder kontroll på hvem som slutter og hvem som starter.

Da vil systemet automatisk begynne opplæring av nye ansatte, med de forutsetninger som er satt.

Tilpasset trening

KnowBe4 har over 1000 treningsmoduler på engelsk og 300+ på norsk. Brukerne kan velge fra over 30 forskjellige språk for opplæring. Kursinnhold kan tilpasses temaer og kategorier som er tilegnet forskjellige brukergrupper/ansvarsområder om ønskelig.

Treningsmodulene er interessante og varierte:

 • Video - korte videosnutter på 1-3 minutter som visualiserer og forklarer på en pedagogisk måte
 • Quiz
 • Interaktive moduler
 • Spill
 • Og mer…

LMS - Man kan også laste opp eget innhold som SCORM-filer eller videoer. Eller, eksisterende treningsmoduler kan eksporteres til SCORM for opplasting i eget læringssystem (LMS).

KB4_Portable

Innhold på brukers nivå

Med kunstig intelligens vurderer systemet brukernes håndtering av, eksempelvis, simulering av svindel-epost. På den måten kan systemet generere mer utfordrende innhold ved neste test, eller mindre utfordrende dersom brukeren gjorde feil i oppgaven.

Individuell tilpasning gir et bedre læringsutbytte og øker bevisstheten vesentlig raskere, fremfor systemer som kjører samme innhold for alle ansatte.

Resultater

Korte, informative, og lett tilgjengelige leksjoner gir resultater i form av høy gjennomføringsgrad hos medarbeiderne.

Brukerne får leksjoner tilsendt på e-post eller via tilhørende mobil-app. De trenger ikke å logge inn for å få tilgang.

Sertifisering

Gir dine ansatte et kursbevis / sertifisering som bevis på at de har fullført og bestått tildelte treninger.

Med målrettede treningsmoduler, opparbeider de ansatte kunnskap som øker gjennomføringsevnen, noe som ytterligere er motiverende, og igjen skaper bedre sikkerhetskultur i bedriften.

KnowBe4 Sertifisering

Rapporter

Rapportene viser bl.a. kontinuerlig fremgang for bedriften, slik at du lett kan se hvilke temaer som gir størst utfordring.

Man kan da kjøre ytterligere trening med fokus på områder som bør ha mer fokus. Selskapet ser også egen statistikk sammenliknet med andre bedrifter og organisasjoner i samme næring.

KnowBe4 rapport - phish prone over tid

Forbedret sikkerhetskultur

Vi mennesker glemmer raskt. Derfor er kontinuitet viktig for å ivareta en god sikkerhetskultur.

Med enkle og regelmessige treningsaktiviteter, som ikke er inngripende i produktiviteten, vil det være enkelt for de ansatte å øke bevisstheten - noe som vil redusere risikoen for å bli utsatt for et dataangrep betraktelig.

Gjennomsnittlig reduseres risiko fra 35% til 5% i løpet av de første 12+ månedene.

Eksempel på oppsett

 1. Ferdighetsvurdering - begynn med en vurdering av bevissthetsnivå blant de ansatte.
 2. Opplæring – kjør treningsmoduler for bevisstgjøring rundt sosial manipulering, med innhold som spiller på tillit, frykt og fristelser - bevist effektivt for å lure brukere.
 3. Utsending av simulert e-postsvindel – test og kartlegg de ansattes reaksjonsmønster.
 4. Ytterligere trening – introduser mer opplæring med aktuelle temaer, og temaer som ikke har blitt brukt tidligere i organisasjonen. Eksempelvis; datahåndtering, mobilbruk og apper, kryptovirus, og andre relevante trusler for bedriften.
 5. Påfølgende testing – hold fokuset oppe for å forbedre bevissthet.
 6. Gjenta - fortsett med testing, trening, og gjentagelse med nye temaer og vinklinger.
Jeg vil vite mer

Written By: C Vold