Automatisk oppdatering med PatchManagement

23.01.23 15:52 | TredjepartsProgramvare Automatisk oppdatering med PatchManagement

Reduser risikoen for å bli et offer ved å få kontroll over programvare-oppdateringer. Patch Management håndterer automatisk sårbarheter i operativsystem og tredjeparts programvare.

En amerikansk studie1 viser at:

  • 57 % av alle dataangrep ville blitt forhindret hvis programvare var oppdatert.
  • I 34 % av disse tilfellene visste offeret om manglende patching før angrepet.
  • 86 % av hendelsene skyldes manglende patching av tredjeparts programvare som Java, Adobe, Firefox, Chrome, Flash og OpenOffice.

Reduser risikoen for å bli et offer ved å få kontroll over programvare-oppdateringer. Patch Management håndterer automatisk sårbarheter i operativsystem og tredjeparts programvare.

patch-management-infograph-2

FORDELER

  1. Revidere, overvåke og prioritere oppdateringer av operativsystem og tredjeparts programvare. Få sentralisert, oppdatert, og aggregert innsyn i organisasjonens sikkerhetsstatus.
  2. Forhindre angrep - håndter patcher og oppdateringer med brukervennlig, sanntids administrasjonsverktøy. 
  3. Begrens et pågående angrep og reduser muligheten for utnyttelse av programvare-sårbarheter med umiddelbare oppdateringer. Berørte datamaskiner kan isoleres fra resten av nettverket og hindre angrepet i å spre seg.


HVORFOR PATCH MANAGEMENT?

Reduser driftskostnadene:

Få enklere administrasjon, siden det ikke krever distribusjon av nye endepunktsagenter eller oppdatering av eksisterende agenter.

Spar tid ettersom oppdateringer iverksettes eksternt fra den skybaserte konsollen.

Få fullstendig innsyn i alle sårbarheter, ventende oppdateringer og EOL-applikasjoner (End of Life) umiddelbart etter aktivering.

 

Bidrar til gode sikkerhetsrutiner:

Overhold ansvarlighet innen datasikkerhet, og påse at din organisasjon iverksetter tiltak for å sikre forsvarlig beskyttelse av sensitive data.

 

ADAPTIVE DEFENSE 360

har 3 veldig nyttige tilleggsmoduler

 

PATCH MANAGEMENT

WatchGuard_PatchManagement-icon

 

Automatisk oppdatering - modul som sørger for patching av Microsoft OG tredjeparts programvare

DATA CONTROL

WatchGuard_DataControl-icon-1

 

GDPR - modul for å få kontrol over personidentifiserbare opplysninger

FULL ENCRYPTION

WatchGuard_FullEncryption-icon

 

Anti-datatyveri - modul med sentralstyrt kryptering av bedriftens enheter - uansett hvor de brukes

 

1 Ponemon Institute (forskningsinstitutt for datasikkerhet)

 

Forfatter: C Vold